Teknisk konsulent Arbeidsvarsling og Trafikkplanlegging

      Jørgen Eivind Gangenes 90505334

                  jeg@gangenes.no

                                        

53 års erfaring fra anleggsbransjen som Entreprenør vedrørande grøfte - terrengarbeider og vegprosjekta i Rogaland.                                                                                                                                                       

Vår kompetanse:

  • Varslingsplaner for bygg og anlegg.
  • Varslingsplaner for arrangementer/konserter.
  • Varslingsplaner for tunnelarbeider.
  • Gravesøknad til Vegvesen areal.
  • Gravesøknad til Fylkeskommuner
  • Gravesøknad til Kommunalt areal. 
  • Oppfølging av aktive planer med loggføring og tilsyn av utstyr.
  • Alle våre oppdrag utføres digitalisert, vi benytter oss av:

TRA Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok) er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen.

Med TRA Assistant – er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting!

TRA Assistant benyttes også ved gravesøknader - egenmeldinger - entreprenørens egenkontroll skjemae