PROSJEKTER:

STAVANGER KOMMUNE 

 Fra 1969 til nå                                                                         

Vårt engasjement for Stavanger kommune har vært entreprenør tjenester som utleie av maskiner - biler – utstyr.

Trafikkavvikling deler av 1000`års stedet og Blå promenade, utarbeiding av varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

Trafikkavvikling ved stenging av byen ved bilfri dag, utarbeiding av varslingsplaner, aktivisering av varsling og manuell dirigering.

Trafikkavvikling ved 17 mai feiring i byen med varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

Trafikkavvikling ved ombyggingsarbeider Stavanger Forum, utarbeiding av varslingsplaner og aktiviser Skanska tiltak.

Trafikkavvikling av arrangement på 1000`års stedet, Blå promenade og Oljemuseet utarbeiding av varslingsplaner og aktivisering av tiltak.

Prosjekt koordinator Arbeidsvarsling og gravesøknader ved kommunens VA anlegg og reparasjonar.

 

EUROSKILT AS Avd. Stavanger 

Samarbeid ved:

  • Sykkelstamveien Stavanger - Sandnes ved Stangeland Maskin AS.
  • Lagring av VarioGuarn
  • Reparasjon av Varioguard
  • Utarbeiding av varslingsplaner til ES prosjekter
  • Planlegging og utleie av ES produkter i Rogaland.
  • Leie utstyr av ES for videresalg til våre kunder. 

Lingen Grunnboring AS 

Samarbeid ved:

  • Etablering av varslingsplaner og gravetillatelser i Rogaland - Vestland - Møre og Romsdal - Trøndelag

 Presis Vegdrift AS

Samarbeid ved:

  • Etablering av arbeidsvarslingsplaner for veivedlikehold.
  • Etablering av langsgående sikring ved trafikkuhell. 

Skanska AS

Trafikkavvikling ved bygging av Kvelluren bru EV39 Sandnes i samarbeid med Vassbak & Stol AS.

Grave og varslings planer ved trafikkavvikling ved dei fleste byggeprosjektet i Stavanger og Jæren område.

Trafikkavvikling ved bygging av kollektiv bru Forus for Statens Vegvesen Rogaland i Samarbeid med Vassbak & Stol AS